Oilsjterse spellink ver karnavalisten

Een dialect heeft eigenlijk geen spelling, laat staan een officiële: het is immers een spreektaal. Maar het Aalsters wordt ook vaak geschreven, zeker met carnaval: liedjesteksten, opschriften, slogans op carnavalwagens… Men schrijft het dan zoals men het uitspreekt. Maar klopt dit wel? En hoe spreek je het uit? Zeggen we Oilsjteneer of Oilsjteneir? Noeit ni mier, of ni miejr? Of ni mieër? Wat met de Aalsterse klanken, die in het ‘Schoon Vlaams’ niet bestaan? Aalsterse vloin of vlooin? Is er een voorkeurspelling voor het Aalsters? Zijn er vaste woordbeelden (Oilsjteneer boven Olstjteneer) … Ofwel argumenteert men: Ge schrijft het hoe ge zelf wilt, Elk zijn goeste, gelijk te Menékes. Klopt dit? Kan je dan geen fouten schrijven in het dialect?

Deze cursus poogt een beetje inzicht te bieden en tracht zonder een bepaalde spelling te willen opleggen een aanzet te geven tot wat meer eenduidigheid in de schrijfwijze van opschriften in de stoet, omschrijvingen in het programmablad, liedjesteksten en andere carnavaleske schrifturen.


Organisatie

Credits / Met dank aan

begeleiding: Jan Louies

www.erfgoeddenderland.be

Alle data

Er zijn geen aankomende activiteiten voor dit event.


Archief

  1. maandag 12 oktober 2020 - 19:30 - 21:30
    De Werf - lokaal 1 De Werf (+4)