Technische info

Hieronder vind je alle informatie voor technici & artiesten.

Opgelet:

 • in de maanden juli en augustus is het niet mogelijk de technische ploeg te contacteren.
 • Voor specifieke vragen over de technische faciliteiten van de schouwburg of kleine zaal, mail naar theatertechniek@ccdewerf.be.
 • Contacteer voor het huren van zalen en technische info over de zalen de dienst zaalverhuur.
 • Aalst heeft een circulatieplan waarbij een aantal straten éénrichtingsverkeer voor auto's kennen. Bekijk het plan


Om je bezoek aan De Werf zo vlot mogelijk te laten verlopen, houd je best rekening met onderstaande:

 • doorgaand verkeer wordt via het centrum naar de ring geleid. Hierdoor kan het erg druk zijn op de ring en is file niet uitgesloten.
 • in meerdere straten waar éénrichtingsverkeer ingevoerd werd, mogen bussen/taxi’s in de andere richting rijden op aparte busstroken. Concreet is dit bijvoorbeeld het geval in de Burchtstraat die grenst aan de Onderwijsstraat waar de artiesteningang van De Werf gelegen is. De Werf is via De Burchtstraat met het autoverkeer best bereikbaar via de Alfred Nichelstraat en De Gheeststraat, in het verlengde van de Parklaan die leidt naar de E40.
 • in straten waar éénrichtingsverkeer geldt, krijgen fietsers meer plaats. Waar mogelijk worden fietsers en auto's gescheiden. Het aantal fietsstraten werd uitgebreid en zeven fietslijnen loodsen de fietsers veilig naar het hart van de stad. Welke regels er gelden in fietsstraten lees je hier.
 • voor alle straten gelegen binnen de R41 en de N9, geldt voor gemotoriseerd verkeer en fietsers een snelheidsbeperking van maximaal 30 km per uur.
 • in het centrum geldt een tonnagebeperking voor vrachtwagens +7,5 ton tijdens de schoolspits, het hele jaar door*, binnen het gebied begrensd door de ring rond Aalst R41-N9 (Gentsesteenweg-Capucienenlaan-Leo De Bethunelaan-Parklaan). Je mag stilstaan om te laden of lossen**, maar niet rijden.
  * schoolspits: ma-di-do-vr (7u45-8u45 en 15u30-16u45), wo (7u45-8u45 en 11u30-12u30)
  ** laden en lossen in voetgangersgebied (achterkant De Werf, Onderwijsstraat): 6u-7u30 en 8u45-11u15 en 18u-21u
 • de Molenstraat, waar de hoofdingang van De Werf voor het publiek gelegen is, is een straat met ‘erfstatuut’ (max. snelheid 20 km/u, voetgangers hebben voorrang en mogen de volledige straatbreedte gebruiken).