Privacy policy

Privacyverklaring Stad Aalst

Om als stad een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG).
Met deze privacyverklaring willen we je zo goed mogelijk informeren over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Beheer je cookievoorkeuren

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Google Analytics

Bij het bezoeken van onze website bewaren wij bepaalde gegevens van jou in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, je IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd heeft en informatie over de pagina’s die je op onze website bezoekt. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn anoniem.

MailChimp

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we je naam, je e-mailadres en je voorkeuren op. Die gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen versturen. Je e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. 

Wanneer je onze nieuwsbrief leest, verzamelen we ook bepaalde statistieken in MailChimp. Meer bepaald gaat het hier om informatie over je browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan je je op elk moment hiervoor uitschrijven.

Facebook pixel

Deze website maakt gebruik van de Facebook pixel. De Facebook pixel is een stukje code dat het gedrag van bezoekers op onze website bijhoudt. Het stelt ons in staat om doelgroepen te meten, te optimaliseren en samen te stellen voor advertentiecampagnes die op Facebook worden weergegeven. Met behulp van de Facebook pixel kunnen we advertenties weergeven die aansluiten bij je interesses en dus niet als storend worden ervaren.

Contactformulier

Als je op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die je invult bij. We slaan je voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met je te kunnen opnemen.

Om inzendingen van onze contactformulieren op spam te kunnen filteren, maken wij gebruik van Akismet (Automattic). Akismet controleert je bericht, je e-mailadres en je IP-adres op spam en slaat deze gegevens tijdelijk op op beveiligde servers.

Ticketverkoop

Als je op onze website tickets koopt, slaan we je contact- en facturatiegegevens op. Deze gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Bij het aankopen van een ticket worden jouw persoonsgegevens veilig doorgegeven aan Ticketmatic. Deze verwerking gebeurt in het kader van de uitvoering van een contract en is nodig om je persoonlijk ticket te kunnen bezorgen.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de gebruiker worden gezet door de server van een website. Cookies maken de surfervaring gemakkelijker en aangenamer, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of hun voorkeuren anoniem bij te houden. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics. Op basis van deze anonieme analyses kan de stad deze site beter afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de gebruikers. 

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookie policy.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor je gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hier discreet mee omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

Zoals we hierboven vermeld hebben, maken wij gebruik van verwerkers die in opdracht van ccdewerf.be verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en die zorgen voor de goede technische werking van de website. Deze verwerkers garanderen jouw privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten.

Naast de verwerkers maakt enkel De Werf gebruik van jouw gegevens. Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden je gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden je gegevens steeds anoniem gemaakt.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke deze zijn, hoe we deze gebruiken en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen om je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar info@aalst.be of per brief naar: administratief centrum, Werf 9 - 9300 Aalst

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be.

Historiek van deze privacyverklaring

Aangezien de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan kan wijzigen, vinden we het belangrijk om je goed te informeren over wanneer onze privacyverklaring werd aangepast.

Deze versie (versie 1.2) werd laatst aangepast op 1 april 2021.

www.ccdewerf.be - webbeheer door Inventis

Contactgegevens

Je beschikt over het recht alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te zien. Eventuele onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor dienen contactgegevens voorzien te worden rechtstreeks naar ons.

Onze contactgegevens zijn:

Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat 51
9300 Aalst
België
(t) 053 - 72 38 11
(e) info@ccdewerf.be