Inschrijvingen

Binnenkort vind je hier alle informatie terug om je in te schrijven voor seizoen 2020-2021. Noteer alvast de data: 

 • secundair onderwijs: dinsdag 25 augustus, 9 uur
 • kleuter- en basisonderwijs: donderdag 27 augustus, 9 uur

Inschrijven kleuter- en basisonderwijs Inschrijven secundair onderwijs

Opgelet:
Voor avondvoorstellingen en de Theaterbox gelden andere inschrijvingsvoorwaarden.
Voor rondleidingen in De Werf, neem contact op met Christophe Roeland (educatief medewerker) via schoolenco@ccdewerf.be.

Hou rekening met het volgende:

De inschrijvingen:

 • om artistieke of pedagogische redenen leggen de gezelschappen meestal een publieksbeperking op. Een voorstelling kan wel degelijk uitverkocht zijn, ook al zit de zaal niet vol.

Wijziging leerlingenaantal:

 • wijzigt na de inschrijving het leerlingenaantal, breng ons dan daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via schoolenco@ccdewerf.be.
 • bij gewettigde afwezigheid door ziekte hoeven leerlingen niet te betalen, voor zover het aantal afwezigen redelijk blijft. Als het aantal onbezette plaatsen echter meer dan 10% van de gereserveerde plaatsen bedraagt, wordt toch 90% van het totaal aantal voorbehouden zitjes aangerekend.
 • begeleidende leerkrachten hebben bij schoolvoorstellingen, mits reservatie, gratis toegang.

Betalen:

 • Betalen doe je via overschrijving, na ontvangst van onze factuur (IBAN: BE12 0910 1019 1392, BIC: GKCCBEBB).
 • Het vóór aanvang van de voorstelling opgegeven leerlingenaantal zal effectief gefactureerd worden. Zorg er dus voor dat je een correct aantal opgeeft wanneer je onze aanwezigheidslijst ondertekent. Enkel bij filmvoorstellingen betaal je contant vóór aanvang aan de ingang van de zaal.
 • Bij gewettigde afwezigheid door ziekte hoeven leerlingen niet te betalen, voor zover het aantal afwezigen redelijk blijft (max. 10%). We rekenen sowieso 90% van het totaal aantal voorbehouden zitjes aan. Begeleidende leerkrachten hebben bij schoolvoorstellingen, mits reservatie, gratis toegang.

Annuleren:

 • is niet meer mogelijk na onze bevestiging
 • kan je toch niet komen, dan ontvang je toch een factuur voor de gereserveerde plaatsen. Reden hiervoor is dat het voor ons quasi onmogelijk is om weggevallen groepen in de loop van het schooljaar te vervangen.
 • heel zelden moeten we - om redenen buiten onze wil (ziekte van een acteur, een technisch probleem…) - een voorstelling afgelasten. We verwittigen je dan zo snel mogelijk. Eventuele onkosten (bv. busvervoer) kunnen onmogelijk op De Werf verhaald worden.

Contact

Indien vragen over het aanbod of over je inschrijving, neem contact met ons op via schoolenco@ccdewerf.be.

 • inhoudelijke info: Sara De Moor (053 72 38 21)
 • praktische info en administratie: Karina Praet (053 72 38 04)
 • educatief en tentoonstellingsaanbod: Christophe Roeland (053 72 38 14)
 • facturatie: Anja De Schryver (053 72 38 02)