Praktische info

Adresgegevens

Je ontvangt onze brochures, maar je wil je adresgegevens aan te passen? Stuur dan even een e-mail naar ccdewerf@aalst.be.

Je wil je adresgegevens voor het eerst doorgeven? Schrijf je hier in.

Privacy en je adresgegevens:

  • Enkel De Werf gebruikt de publieksgegevens, verzameld bij reservering van abonnementen, tickets of aanvraag van informatie. Dit om je te informeren over het programma, wijzigingen of annulatie. De Werf houdt zich aan de wettelijke verplichtingen en beperkingen. Het beheer van de adresgegevens gebeurt conform de wet van 8/12/1992 (en latere aanpassingen) betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Op eenvoudige aanvraag schrappen wij je gegevens uit ons bestand.
  • Indien De Werf voor cursussen samenwerkt met een andere organisatie, kunnen je gegevens ook opgenomen worden in het adressenbestand van de partnerorganisatie. Als je dit niet wenst, laat het ons weten bij de inschrijving.
  • Tijdens de activiteiten die De Werf organiseert kunnen er foto’s gemaakt worden. Door deelname aan de activiteit geven alle deelnemers (of hun ouders in geval van evenementen in familiaal verband) hun stilzwijgende goedkeuring aan de organisatie om deze beelden te gebruiken.

Bestel je tickets!

Bekijk het volledige programma op onze website en boek je tickets online.

Bekijk het programma

Webdesign door Lavagraphics