vtbKultuur Aalst

Causerie 'Een regenboog van dialecten'

Deze activiteit is geannuleerd als preventieve maatregel tegen het corona-virus. Voor meer informatie, contacteer de organisator.

Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnipperd. Er is West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants, Antwerps en Limburgs, maar binnen elk van die dialectfamilies bestaat er nog een grote verscheidenheid. Dat is niet altijd zo geweest. Toen de ruwe contouren van ons dialectlandschap werden vastgelegd – dat was in de vroege middeleeuwen – was er op het grondgebied van het tegenwoordige Vlaams-België sprake van drie dialectfamilies: Vlaams, Brabants en Limburgs. Die waren aanvankelijk tamelijk homogeen. Vanaf ongeveer het jaar 1000 tot in de 20e eeuw zijn onze dialecten steeds meer versnipperd. Vandaag is er bij voorbeeld sprake van twee soorten Vlaams (West- en Oost-Vlaams), maar tot na de middeleeuwen bestond er maar één Vlaams, dat gesproken werd tot aan de Schelde in het Waasland en de Dender in Zuid-Oost-Vlaanderen, waar het Brabantse dialectgebied begint.

Van dat oude Vlaams is het tegenwoordige West-Vlaams de directe erfgenaam: het heeft de klankstructuur van het middeleeuwse Vlaams grotendeels bewaard. De oude Vlaamse taaleenheid ging verloren doordat oostelijk Vlaanderen onder Brabantse invloed een aantal taalvernieuwingen kende waaraan het westen niet deelnam. Ook binnen de verschillende dialectgebieden ontwikkelden zich allerlei regionale tegenstellingen, zodat ons taallandschap er uit kwam te zien als een veelkleurig lappendeken. De kleuren van dat patchwork zijn vandaag de dag echter snel aan het vervagen: de dialecten verdwijnen ten voordele van andere, meer op de Nederlandse standaardtaal gelijkende taalvariëteiten.

In de lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe de grote versnippe¬ring van het Vlaamse dia¬lectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen. De uiteenzetting wordt geïllustreerd met een reeks kaartjes, waarop de spreiding van dialectkenmerken staat afgebeeld.


Organisatie

Credits / Met dank aan

spreker: Dr. Magda Devos

Alle data

Er zijn geen aankomende activiteiten voor dit event.


Archief

  1. woensdag 22 april 2020 - 15:00
    De Werf - studio De Werf (-1)

Ook interessant voor jou