Patrick Dewals

Medicinale Cannabis: meer dan een medische kwestie

Weinig kwesties zijn zo controversieel als medicinale cannabis. Hoewel verschillende landen medicinale cannabis op een gereguleerde manier aan hun bevolking aanbieden, blijven heel wat artsen en politici de medische eigenschappen van cannabis ontkennen. Het lijkt wel of er twee waarheden naast elkaar bestaan.

Patrick Dewals analyseert in zijn boek de maatschappelijke en politieke evoluties die hiertoe leidden. Hij bekijkt ook welke plaats medicinale cannabis in de volksgezondheid kan innemen. Dit doet hij onder andere dankzij getuigenissen van patiënten die door het gebruik van medicinale cannabis hun gezondheidstoestand konden verbeteren.


Organisatie

Credits / Met dank aan

spreker: Patrick Dewals

Alle data

Er zijn geen aankomende activiteiten voor dit event.


Archief

  1. donderdag 25 juni 2020 - 19:30
    De Werf - lokaal 4 De Werf (+4)