Oilsjterse spellink ver karnavalisten

Een dialect heeft eigenlijk geen spelling, laat staan een officiële: het is en blijft een spreektaal. Maar het Aalsters wordt ook vaak geschreven, zeker met carnaval. Liedjesteksten, opschriften, slogans op praalwagens… Carnavalisten schrijven het Oilsjters zoals ze het spreken.

Maar klopt dit wel? Waarom schrijven we Oilsjteneer of Olstjteneer? Schrijven we noeit ni mier, ni miejr of ni mieër?

En hoe spreek je het uit? Zeggen we Oilsjteneer of Oilsjteneir? Wat met de Aalsterse klanken, die in het Nederlands niet bestaan, zoals vloin? Of is het toch vlooin?

Jan Louies en Jan Moens bieden ons inzicht in de schrijfwijze van het dialect. Niet om een Oilsjterse spelling op te leggen, wel om een aanzet te geven tot wat meer eenduidigheid.

 

 

 

 

 


Organisatie

Credits / Met dank aan

Begeleiding: Jan Louies en Jan Moens

Alle data

  1. di 11 okt 2022 19:30 - 21:30

Ook interessant voor jou