Wie is Lotte Van den Audenaeren?

Je kan er moeilijk naast kijken, de blikvanger op de ruiten van De Werf. De Brusselse kunstenares Lotte Van den Audenaeren bedacht ‘it is already happening’, een hedendaagse fresco dat net niet bedoeld is om de eeuwigheid te trotseren. Ze ontwierp dit voor de zomerse stadsroute TOER. Wij wilden graag weten welk verhaal er achter steekt. Lees je mee?

Zodra we het waarnemen en ervaren, heeft het moment zich al in het verleden verplaatst.

Vertel eens, hoe is ‘it is already happening’ tot stand gekomen?

Het werk is een fresco, een kalkschildering. Op de ramen van de voorgevel bracht ik sjabloonletters aan, waarna ik het vlak bedekte met een laag kalkverf. Na het verven werden ze zorgvuldig verwijderd. Je kan door de letters en de glazen gevel heen kijken. Aan de binnenzijde van het gebouw zie je hoe de schildering tot stand kwam: de kalk werd bruut aangebracht en de borstelstreken in de kalk zijn duidelijk zichtbaar. Het ongeverfde woordbeeld is scherp en glashelder.
De schildering is aangebracht aan de buitenzijde van het gebouw. Kalk is onschadelijk voor de ondergrond en de omgeving. Weersomstandigheden en andere factoren beïnvloeden de verschijningsvorm van het werk: het is fragiel en veranderlijk, het materiaal is tijdelijk en het werk is vergankelijk.

Waarom kies je eigenlijk voor tijdelijke en vergankelijke materialen?

Tijd is wonderlijk en onomkeerbaar. Alles wat we waarnemen verdwijnt onherroepelijk in het verleden. In mijn werk zoek ik manieren om aanduidingen van en in de tijd te belichten, te onthullen en construeren. Het zijn momentopnames en processen waarin tijd stolt en materialiseert. De projecten die ik ontwikkel onderzoeken (hun eigen) tijdelijkheid en veranderlijkheid. Het zijn installaties, textielwerken, keramiekobjecten, lichtsculpturen, audio, woordbeelden. De materialen en technieken zijn zeer verschillend: ik werk met geluid, glas, textiel, taal, licht, keramiek, kalk. Het gaat om interventies in het landschap of in de publieke ruimte. Sommige zijn haast onzichtbaar, andere verdwijnen met de tijd. Tijdsduur is radicaal aanwezig in mijn werk: geluiden en visuele verschijningen treden kort op, slijten en verdwijnen. Zo ook met dit werk.

Waardoor heb je je laten inspireren?

Mijn werken ontstaan vanuit verwondering en openheid voor wat er plaats vindt, aandacht en opmerken. ‘it is already happening’: het woordbeeld dat leesbaar is, geeft veranderlijkheid aan – het is onaf en open. De tekst een partikel, een snipper uit een lang gesprek dat een hele tijd geleden plaatsvond. Iemand beschreef hoe de dingen aan te pakken. Ik begreep dat alles gebeurt, voortdurend. De muurschilderingen die ik maak verwijzen naar ogenblikken, cycli en veranderingen die we doormaken.
Mensen passeren. Wie de tekst leest wordt een toeschouwer.

Op welke plekken werk je het liefst? Hoe bepaal je wat je met een plek kan doen?

Werken kan overal, een context is uiteraard bepalend. Werk ontstaat aan tafel, tijdens een gesprek, wanneer ik schrijf, onderweg. Alles is een locatie. Ook het punt waar we ons in de tijd bevinden. Ik hou ervan om in situ werk te realiseren en dat kan overal gebeuren: in een handpalm, in de publieke ruimte of binnen een tentoonstellingscontext. Sommige van mijn werken zijn gering van omvang en gemaakt voor 1 persoon: textielwerk, vastgenaaid aan de binnenkant van een jas of kleine sculpturen die meereizen in een broekzak. Andere werken nemen meer ruimte in, zoals woordbeelden en lichtprojecties waar mensen doorheen lopen. Zulke werken maken gebruik van en bestaan omwille van de gegeven ruimte en context, terwijl ze tegelijk alle ruimte open laten.

De plek waar ik liefst werk is nu, in het ogenblik.

Het concept ‘Augenblick’ ontleen ik aan Martin Heideggers ‘Sein und Zeit’ (1927): het onvoorziene, het accidentele vindt plaats waar het niet kan worden voorzien; het openbaart zich binnen het moment. Het moment, wanneer en waar iets gebeurt en aan onze waarneming verschijnt, is de plaats waar indrukken worden gevormd. Precies daar, in en op dat specifieke moment wil ik werken: de plaats waar tijd en ruimte samenkomen in de waarneming.

Van Antwerpen en Brussel (het metrostation in Maalbeek) tot Shanghai, Hong Kong, Vancouver, San Diego, Chicago, Mexico City, Philadelphia en New York, je werkt op een internationale schaal. Hou je rekening met culturele verschillen?

Iedere plek en context zijn specifiek, met een unieke geschiedenis. Ik ontmoet verschillende mensen en ontdek hun verhalen. Al deze elementen kunnen bijdragen tot het tot stand komen van werk. Aandachtig en zorgzaam omgaan met deze aspecten vind ik belangrijk, daarom breng ik graag ruim tijd door op een locatie.

Bedankt voor dit gesprek!

Lotte Van den Audenaeren - it is already happening

Meer ontdekken?

lottevandenaudenaeren.com

Gerelateerde projecten