Werken Molenstraat

Opgelet: de komende weken is De Werf iets minder goed bereikbaar wegens nutswerken in De Molenstraat. De aannemers stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken door de werken gecoördineerd en gefaseerd uit te voeren.

Gerelateerde projecten