School &Co

Handig om weten

We geven even alle tips en regels op een rij over de schoolvoorstellingen. Bekijk zeker onze video over Theatermanieren, meer info vind je verder in de tekst.

Wees op tijd

We zetten de algemene regel nog ‘n keer dik in de verf: klasgroepen moeten 15 minuten vóór aanvang aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd voor eventuele formaliteiten en kunnen de leerlingen rustig hun plaats innemen. Soms gaan de deuren slechts enkele minuten vóór aanvang open, bijvoorbeeld omdat een speler zich reeds op de scène bevindt. Dit maakt dan deel uit van de voorstelling. Graag begrip hiervoor. Eens de voorstelling begonnen, laten we niemand meer toe in de zaal.

Zit jouw groep vast in het verkeer of heb je pech, verwittig dan onmiddellijk het cultuurcentrum. Voor zover mogelijk laten we de voorstelling dan iets later starten. De wachttijd houden we echter uiterst beperkt. We willen immers de timing van de andere groepen niet in de war sturen. Is jouw groep te laat voor de voorstelling, dan moet de school toch de gereserveerde plaatsen betalen.

Zo hoort het in de zaal 

In de zaal begeleiden onze medewerkers de leerlingen naar hun plaats. De leerlingen kiezen in geen geval zelf hun plaats. Als begeleidende leerkracht ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Neem daarom plaats tussen hen. Eventueel kan je het ‘haantje-de-voorste’ van de klas bij je in de buurt zetten. In elke voorstelling is een medewerker van De Werf verantwoordelijk als zaalwacht.

‘Blind geboekte' voorstellingen

Heel wat voorstellingen uit ons aanbod hebben we vooraf gezien. Het kan voorvallen dat we een voorstelling ‘blind boeken’, nog vóór de première. Dat doen we op basis van vertrouwen, op basis van geloof in de artistieke kwaliteit van het gezelschap en de op til zijnde productie. Kom bij ons te rade indien je zelf een voorstelling wil prospecteren. Wij helpen je graag op weg.

Educatieve omkadering

Het lesmateriaal (voor zover beschikbaar) ontvang je enkele weken vóór de voorstelling. De Werf koopt regelmatig lesbrieven aan die dan kosteloos aan de deelnemende scholen worden bedeeld. De school zorgt zelf voor de nodige kopieën, zodat iedere betrokken leerkracht of leerling (naargelang de inhoud van de lesmap) over een exemplaar kan beschikken. In ieder geval moet je als leerkracht er steeds voor zorgen dat geen enkele leerling onvoorbereid of ongeïnformeerd naar de voorstelling komt.

Bestel je tickets!

Bekijk het volledige programma op onze website en boek je tickets online.

Bekijk het programma

Webdesign door Lavagraphics